ciemneniebo.pl    

XI Festiwal Ciemnego Nieba - 12-15.08.2023r. Sopotnia Wielka

XI Festiwal Ciemnego Nieba zmienia formułę z jednonocnej obserwacji przy muzyce pod gwiazdami, na dwunocną imprezę, która tym razem przypada w terminie 12-15 sierpnia 2023r. Warunki tego lata są wyjątkowo sprzyjające, gdyż jest to nie tylko długi weekend sierpniowy, podczas którego wypada maksimum "spadających gwiazd" Perseidów, ale i wydarzenie jest bardzo blisko nowiu Księżyca. Daje nam to możliwość organizowania obserwacji ciemnego nieba i warsztatów o tematyce redukcji zanieczyszczenia światłem w idealnych wręcz okolicznościach! Aby nie popełnić zeszłorocznego błędu pogodowego, zwiększamy więc szanse organizując plenerowe działania w dwie, a tak naprawdę aż trzy noce! Szczegóły programu poniżej...

 

 

 


12 sierpnia 2023r. - sobota:

 

12:00 - rejestracja uczestników w siedzibie Stowarzyszenia POLARIS - OPP z możliwością bezpłatnego zwiedzania wystawy czasowej "De revolutionibus" pod sferycznym namiotem, organizowana w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030,

18:00 - komunikat pogodowy wraz z informacją o miejscu organizowanych warsztatów wieczornych z muzyką na żywo (Miejsce Obserwacyjne w plenerze bądź Sala Wielofunkcyjna przy Obserwatorium Astronomicznym w Sopotni Wielkiej),

21:00 - rozpoczęcie programu wieczornych prelekcji, pokazów nieba, obserwacji meteorów z roju Perseidy wraz z koncertem plenerowym bądź alternatywnego programu multimedialnego z projekcją gwiazd i zwiedzaniem kopuły Obserwatorium Astronomicznego przy oprawie muzycznej, przeplatanej wystąpieniami zaproszonych naukowców i gości zagranicznych.

3:00 - zakończenie programu.

 

 


13 sierpnia 2023r. - niedziela:

 

15:00 - spotkanie otwarte i dyskusja pod hasłem "Jasna kawa pod ciemnym niebem?", o ochronie ciemnego nieba z przedstawicielami Light Pollution Think Tank oraz Bevar Mørket z Norwegii i Društvo Temno nebo Slovenije (udział w formie on-line dostępny za pośrednictwem programu Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88265891365?pwd=MUZGNDNPYVNTVHRXMG12SXBBejJoQT09),

18:00 - komunikat pogodowy wraz z informacją o miejscu organizowanych warsztatów wieczornych z muzyką na żywo (Miejsce Obserwacyjne w plenerze bądź Sala Wielofunkcyjna przy Obserwatorium Astronomicznym w Sopotni Wielkiej),

21:00 - rozpoczęcie programu wieczornych prelekcji, pokazów nieba, obserwacji meteorów z roju Perseidy wraz z koncertem plenerowym bądź alternatywnego programu multimedialnego z projekcją gwiazd i zwiedzaniem kopuły Obserwatorium Astronomicznego przy oprawie muzycznej, przeplatanej wystąpieniami zaproszonych naukowców i gości zagranicznych.

3:00 - zakończenie programu.

Baner projektu "Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce" 

 

 


14 sierpnia 2023r. - poniedziałek:

 

13:00 - warsztaty pt. "Świat Kopernika". Na zajęciach dowiemy się, jak wyglądał świat, w którym żył Mikołaj Kopernik, świat wielkiej zmiany, nowych odkryć i tajemniczych alchemików, w którym nowe idee powoli kruszyły dawny porządek, a nauka mieszała się z magią i zabobonem.  Zobaczymy, jak żyli mieszczanie na przełomie średniowiecza i renesansu, gdy mały Mikołaj przyszedł na świat. Wykonamy także kilka prostych eksperymentów pozwalających lepiej zrozumieć naukę tamtych czasów - zgłębiać będziemy nie tylko historię, ale również fizykę i chemię! Prowadzący: Piotr Kucharski (Fundacja Terra Desolata).

16:00 - warsztaty w formule stoisk z pakietami edukacyjnymi Light Pollution Think Tank. Wśród prezentujących, swoją obecność zadeklarowali m.in.: dr inż. Anna Kołton z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (biologia roślin), dr inż. Przemysław Tabaka z Politechniki Łódzkiej (technika oświetleniowa), prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta z Uniwersytetu Warszawskiego (chronobiologia), doc. inż. Karolina Skorb z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (ekologia/zoologia/entomologia), dr Grzegorz Iwanicki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (turystyka) oraz inni autorzy i autorki pakietów edukacyjnych (tzw. LP-kit), (udział w formie on-line dostępny za pośrednictwem programu Zoom: https://us06web.zoom.us/j/89860734476?pwd=bDBBVXAyMkFVVjVmaVJPOEdBeUI0QT09 ),

21:00 - nocny spacer pomiarowy po obszarze CN-001 Sopotnia Wielka z możliwością skorzystania z różnych typów urządzeń jak SQM, TESS, luksomierze etc. W trakcie spaceru zaprezentowane i ocenione zostaną wyniki warsztatów oświetleniowych, prowadzonych w ramach projektu "Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce", finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

1:00 - zakończenie programu.

 


15 sierpnia 2023r. - wtorek:

 

12:00 - zwiedzanie atrakcji Stowarzyszenia POLARIS - OPP: Młodzieżowej Stacji Kosmicznej YSS, kopuły Obserwatorium Astronomicznego, ogródka ASTROMETEO wraz z nowym nabytkiem w postaci solar trackera z elementami heliografu Campbella-Stokesa (projekt syg. wew. Crommelin), punktu informacji o astroturystyce, a także pokazy Słońca przez teleskop itp.

17:00 - oficjalne zamknięcie XI Festiwalu Ciemnego Nieba.

 

 

 
Obserwacje ciemnego nieba

 W ślad za tradycją Festiwali Ciemnego Nieba przewidujemy otwarte pokazy nieba podczas nocy z 12/13 i 13/14 sierpnia 2023r. na Miejscu Obserwacyjnym nr 20 (Krzyżowski Groń), gdzie będzie można dostać się pieszo, własnym autem (po uzyskaniu przepustki na wjazd) lub w przypadku wnioskowania o wsparcie - także minivanem kursującym spod siedziby Stowarzyszenia POLARIS-OPP w wyznaczonych porach (tylko dla osób ze specjalnymi potrzebami). W przypadku pogodnego nieba przypominamy o bezwzględnym zakazie używania światła białego. Wykorzystywane przez nas miejsce do obserwacji to rozległa łąka z nachyleniem w kierunku południowo-zachodnim, gdzie będzie można rozłożyć własne leżaki, koce, karimaty, a nawet namioty (w dolnej części pola, aby nie zasłaniały nieba i panoramy Sopotni Wielkiej). Zabronione jest natomiast wjeżdżanie w to miejsce samochodami (dla aut z przepustkami będą wyznaczone osobne miejsca na wzgórzu).

Wszystkie osoby znajdujące się na Miejscu Obserwacyjnym nr 20 zobowiązane są do przestrzegania Karty Zasad Obserwatora oraz kilku następujących zasad specjalnych:

 


UWAGA! Droga "Do Dablina", będąca łącznikiem między Sopotnią Wielką, a Krzyżową, decyzją Urzędu Gminy Jeleśnia będzie częściowo wyłączona z ruchu w dniach 12.08.2023r. od godz. 18:00 do 13.08.2023r. do godz. 6:00 oraz 13.08.2023r. od godz. 18:00 do 14.08.2023r. do godz. 6:00 (nie będzie możliwości przejechania z jednego jej końca na drugi). Będzie natomiast możliwość po uzyskaniu przepustki, wjechać na szczyt wzgórza i zatrzymać samochód na jednym z wydzielonych do tego celu pól, znajdujących się ok. 50 - 100m. od Miejsca Obserwacyjnego nr 20. Osoby, którym przydzielona zostanie przepustka, otrzymają ją za pośrednictwem wiadomości e-mail jako załącznik PDF. Należy ją wówczas wydrukować i umieścić za przednią szybą samochodu. Ich weryfikacją na miejscu zajmą się pracownicy agencji ochrony, strażacy oraz koordynatorzy organizatorów. Dokument podlega weryfikacji również przez policję, która może nałożyć mandat za jej brak przy jednoczesnym wjeździe w drogę zamkniętą dla ruchu. W przypadku opadów deszczu droga nie zostanie zamknięta, a znaki o czasowej organizacji ruchu zostaną usunięte.

 

 
Muzyka festiwalowa

 


W tym roku zapraszamy na dwa koncerty wieczorno-nocne pod gwiazdami lub w kameralnym zaciszu Sali Wielofunkcyjnej przy kopule Obserwatorium Astronomicznego w Sopotni Wielkiej (w przypadku niepogody). Gatunek to: przestrzeń, ambient - duet: perkusja Kacper Skolik oraz gitara Krzysztof Hadrych. Absolwenci Duńskiej Akademii Muzycznej SDMK w Odense specjalizują się w graniu ambientu i dawania dużej przestrzeni. Muzyka bardzo otwarta, zaskakująca i nieprzeszkadzająca: https://open.spotify.com/album/5Q5jvqeLCpbasKqo03NPKQ?si=XJwCyUFrSo2Nk-Yhg5qV1g

 

 

 

 

 
Nocny lot balonem

 

 

Nietypową w tym roku atrakcją podczas XI Festiwalu Ciemnego Nieba będzie podjęta próba nocnego (wieczornego) lotu balonem na gorące powietrze nad Sopotnią Wielką. Spośród czterech dni festiwalowych zostanie wybrany jeden, kiedy to zaprosimy do przyjazdu wykwalifikowaną załogę wraz z balonem dającym możliwość wzniesienia się na kilkadziesiąt metrów na uwięzi nad ziemią i zaobserwowania nocnej panoramy Sopotni Wielkiej po zmroku. Do wspólne lotu zakwalifikowane zostaną osoby najbardziej zaangażowane w pełny program XI Festiwalu Ciemnego Nieba. Chęć udziału w locie można wpisać w zgłoszeniu na samym końcu, jako informacja dodatkowa do organizatorów. Przeprowadzenie kontrolowanych lotów będzie również uzależnione od możliwości finansowych naszej organizacji jak również oczywiście od pogody (brak wiatru). Tym bardziej więc zachęcamy do śledzenia prognoz i festiwalowych komunikatów pogodowych, jak również danych pomiarowych z naszego ogródka ASTROMETEO.

 

 

 
Wpłaty i rezerwacje miejsc

 

Działania realizowane w ramach projektów dotacyjnych są prowadzone zawsze jako bezpłatne.

Wpłaty w postaci składek członkowskich (wspierających) można dokonać po zaznaczeniu odpowiedniego pola w formularzu dot. zgłoszenia deklaracji udziału. Wpłatę należy dokonać na numer konta podany poniżej. Przypominamy, że zadeklarowane kwoty mają charakter darowizny i nie są zwracane w przypadku braku pogody lub rezygnacji z udziału. Prosimy więc o przemyślane decyzje oraz dziękujemy wszystkim tym, którzy zdecydują się na przekazanie składki wspierającej:

Stowarzyszenie POLARIS - OPP
02 1160 2202 0000 0000 2853 5258

UWAGA! Z powodu dużej liczby zgłoszeń, które napłynęły już na XI Festiwal Ciemnego Nieba, nie mamy możliwości już zapewnić udziału osobom, które zawnioskują o pokrycie kosztów z innych źródeł (zaznaczenie opcji 1zł.). Wybór tego wariantu będzie skutkował przydziałem miejsca tylko w przypadku rezygnacji innej osoby.

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z przyznaniem numeru rezerwacji miejsca nastąpi za pośrednictwem podanego w formularzu numeru telefonu danej osoby oraz po dokonaniu wpłaty zadeklarowanej składki wspierającej (jeśli została zaznaczona) w formie wiadomości SMS wysłanej z numeru 695-14-29-49 bądź wiadomości e-mail z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Prosimy zachować przydzielony numer i powoływać się na niego w przypadku kontaktów z obsługą XI Festiwalu Ciemnego Nieba. (UWAGA! Potwierdzenia otrzymania zgłoszeń mogą przychodzić z opóźnieniem z uwagi na konieczność weryfikacji liczby osób i dostępności punktów programu. Brak wiadomości SMS przed rozpoczęciem Festiwalu oznacza wyczerpanie miejsc).

Informujemy, że o pierwszeństwie przydzielenia miejsca na XI Festiwalu Ciemnego Nieba decyduje termin wysłania zgłoszenia, a także katalog zaznaczonych w zgłoszeniu punktów. Preferujemy osoby zainteresowane jak najpełniejszym udziałem w zaproponowanym programie.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza pod poniższym linkiem:

 

 

Rezerwacja miejsc na XI Festiwal Ciemnego Nieba zakończyła się - nie przyjmujemy już przyjmowania zgłoszeń!
Zapraszamy do udziału on-line w wykładach i prelekcjach (linki na żółto powyżej w programie).

 


Proponujemy równiez udział on-line:

 

XI Festiwal Ciemnego Nieba objęty jest patronatem
Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

logo SEP

 
Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.