fbpx
 26 kwietnia br. odbędzie się po raz pierwszy Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Świetlnego pt. „Przejdź na ciemną stronę nocy” w Warszawie. Tym razem inicjatorem "ciemnego spotkania" są środwiska studenckie skupione w Kołe Naukowym Studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW, Koło Naukowe Studentów Astronomii UWr oraz Koło Naukowe Astronomów UW. Celem konferencji jest przybliżenie problemu zanieczyszczenia światłem nieba nocnego oraz zainteresowanie tym tematem możliwie jak najszerszego grona odbiorców, a także instytucji odpowiedzialnych za oświetlenie publiczne.

 

 

Konferencja jest jednym z nielicznych inicjatyw krajowych w ostatnich latach, zorganizowana pod kątem nagłośnienia problemu zanieczyszczenia światłem, ale ta ma największe szanse na skuteczne dotarcie z informacją do potencjalnych odbiorców i przede wszystkim odpowiednich adresatów mających wpływ na to zjawisko. Dotychczas organizowane inicjatywy jako Kongresy Organizacji Astronomicznych w Planetarium Śląskim w Chorzowie, czy Konferencje na terenie Izerów na temat zanieczyszczenia sztucznym światłem, spotykały się głównie z zainteresowaniem lokalnym, bądź ściśle branżowym jak środowiska przyrodnicze i naukowe. Nieco lepszy rezultaty uzyskało 12. Sympozjum na rzecz ochrony ciemnego nieba International Dark-Sky Association w 2012 roku w Bielsku-Białej. Tam oprócz zagranicznych gości, zainteresowanie wykazali również producenci oświetlenia ulicznego, samorządowcy, LGD, a nawet przedsiębiorcy i regionalne media. Niestety ich udział był raczej symboliczny, toteż środowiska działaczy na rzecz ciemnego nieba upatrują przełamania złej passy w kwietniu br. w Warszawie. Organizatorzy pragną zaprosić na konferencję przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, firmy oświetleniowe, firmy zajmujące się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko oraz samorządy gminne. Być może właśnie stolica będzie najlepszym miejscem na tego typu spotkania.

 

 

 

 

 

W ostatnich latach zjawisko to przybrało znacząco na sile, szczególnie zauważalne jest na obszarach silnie zurbanizowanych, gdzie zaburzenie rytmu okołodobowego poprzez nienaturalne wydłużanie pory, w której pozostajemy aktywni po zapadnięciu zmroku na skutek nadmiernego i nieprawidłowego oświetlania miast, prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji odczuwalnych przez wszystkie organizmy, zarówno faunę i florę, jak również człowieka.


Temat początkowo popularyzowany głównie przez środowisko astronomiczne doczekał się zainteresowania ze strony specjalistów z różnych dziedzin. Podczas konferencji pragniemy poruszyć wiele aspektów związanych z negatywnym wpływem zanieczyszczenia świetlnego nie tylko na środowisko przyrodnicze i zdrowie człowieka, ale również poruszyć kwestie związane z finansowaniem oświetlenia ulicznego, sposobami łagodzenia nadmiaru emisji światła poprzez różne zabiegi architektoniczne i urbanistyczne. Przez wzgląd na interdyscyplinarny charakter konferencji do udziału zapraszamy astronomów, ekologów, urbanistów, ekonomistów, prawników, lekarzy, samorządy gminne, osoby aktywnie działające na rzecz ochrony ciemności oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

 

Więcej informacji pod adresem: http://msos.uw.edu.pl/kns/index.php/dzialanosc/konferencja.html

Rejestracja trwa do 10 marca 2013 roku

 

Program Ciemne Niebo objął nad imprezą patronat honorowy wraz z Izerskim Parkiem Ciemnego Nieba. 

 

 

 

 

 

JJ Social Slider