fbpx
  

 

 

Po wieloletnich staraniach i licznych problemach administracyjno-organizacyjnych, doczekaliśmy się - na terenie Sopotni Wielkiej w gminie Jeleśnia (CN-001) ruszyła wymiana oświetlenia ulicznego pod obszar ciemnego nieba na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Modernizacji poddane zostanie ponad 150 puktów oświetleniowych w całej miejscowości, włącznie z instalacją nowych wysięgników i opraw z reduktorami mocy. Prace rozpoczęły się 29 sierpnia 2011r. i potrwają przez kilkanaście najbliższych dni. Projekt współfinansowany jest ze środków  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś IV programu LEADER oraz Ogólnopolskiej Akcji "1% na astronomię".

 

 

 
 
 
 
 

 

Sopotnia Wielka od 1996 roku postrzegana jest jako miejsce, w którym chroni się ciemne niebo do obserwacji astronomicznych, przez co z niewielkimi przerwami wygaszano tutaj oświetlenie uliczne w późnych godzinach nocnych.

 

 

 

 

Docelowo jednak od kilku lat poszukiwano lepszego rozwiązania, które pozwoliłoby zachować choć częściowe oświetlenie ulic nocą, ale równocześnie, bez szkody dla prowadzonych tutaj obserwacji. Rozwiązaniem okazało się być wsparcie strategiczne Lokalnej Grupy Działania "Żywiecki Raj", w struktury której włączyło się w 2006 roku Stowarzyszenie POLARIS - OPP- inicjator programu Ciemne Niebo.

 

 

 

Dzięki opracowanej strategii rozwoju dla  obszaru jak i samej Sopotni WIelkiej oraz pozyskaniu we współpracy z Urzędem Gminy Jeleśnia środków z Unii Europejskiej, od dnia dzisiejszego możemy już mówić o pierwszej miejscowości w Polsce, gdzie oświetlenie uliczne zostało dostosowane do wymogów ochrony ciemnego nieba wg. międzynarodowych standardów International Dark-Sky Association.

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze zdjęcia po wymianie oświetlenia ulicznego 29 sierpnia 2011 roku:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zapraszamy do Sopotni Wielkiej na wspólne obserwacje nocnego, chronionego nieba!

JJ Social Slider