fbpx

Projekt Rangersi Ciemnego Nieba - abstrakt pochodzi z XXIX Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Unii Astronomicznej zorganizowanego w 2015 roku na Hawajach

www.globeatnight.orgTworzenie świadomości na temat znaczenia ochrony naszego ciemnego nieba jest głównym celem projektu Rangersi Ciemnego Nieba, który został opracowany przez NOAO i Galileo Teacher Training Program. Program ten dotarł już do setek szkół i tysięcy uczniów.

Będziemy koncentrować się w szczególności na Portugalii, gdzie kilka gmin otrzymało uliczne oświetlenie stworzone przez uczniów, które ma być jednym ze sposobów na zwiększenie wydajności energetycznej oświetlenia poszczególnych obszarów miejskich. W czasie trwania Międzynarodowego Roku Światła chcemy, aby ten portugalski eksperyment dotarł też do innych krajów. Przepis jest prosty: szkolenie nauczycieli, zaangażowanie uczniów, wspieranie udziału społeczności lokalnej i zaangażowanie władz lokalnych w procesie. W trakcie sympozjum mamy nadzieję, że opracujemy plan na najbliższą przyszłość.

Rosa Doran

 

Tłumaczyła Agata Spustek na podstawie oryginału dostępnego na stronach National Optical Astronomy Observatory NOAO

Prezentacja, której dotyczy abstrakt dostępna tutaj

JJ Social Slider