fbpx

Międzynarodowy Rok Światła 2015 i wiadomość „Kosmicznego światła": świadomość i rozpowszechnianie w Wielkiej Brytanii - abstrakt z XXIX Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

Ogłaszając Międzynarodowy Rok Światła 2015, ONZ uznaje znaczenie światła i technologii opartej na nim w życiu obywateli świata i dla rozwoju globalnego społeczeństwa na wielu poziomach. Światło i zastosowanie nauki i technologii światła są niezbędne dla istniejących i przyszłych osiągnięć w wielu dziedzinach naukowych (od medycyny do technologii informacyjno-komunikacyjnych i) i kultury.

Światło jest kluczowym elementem w astronomii: jako astronomowie wiemy, że jest to podstawa naszej nauki, ale także to, co zagraża naszym obserwacjom (zanieczyszczenie światłem). Ten rok to wspaniała i wyjątkowa okazja dla światowej społeczności astronomicznej do rozpowszechniania tych wiadomości i podniesienia świadomości na temat znaczenia i ochrony ciemnego nieba dla dziedzictwa i środowiska naturalnego. Globalne i narodowe inicjatywy odbywają się w roku 2015 (i nie tylko) i w moim wystąpieniu przedstawię to, co, jako Narodowy Komitet Międzynarodowego Roku Światła i jego Złoty Sponsor, przygotowujemy w Wielkiej Brytanii. Opiszę jak rozwinęliśmy nasz Narodowy Program i omówię w jaki sposób możemy budować się długotrwałą strategię komunikacji, wykorzystującą lekcję, jaką wynieśliśmy podczas naszej pracy w trakcie trwania Międzynarodowego Roku Światła.

Lucia Marchetti

Tłumaczyła Agata Spustek na podstawie oryginału dostępnego na stronach National Optical Astronomy Observatory NOAO

Prezentacja, której dotyczy abstrakt dostępna tutaj

JJ Social Slider